Grovsoprum öppet

Nu har grovsoprummet öppnat igen. Vi vill uppmana alla boenden att ta hand om det nya grovsoprummet och att lägga sopor i kärlen/tunnorna och inte på golvet. Det är en stor kostnad för föreningen att ha detta soprum och om det misssköts så blir vi debiterade onödiga kostnader. BYGGMATERIAL OCH MÖBLER; SOFFOR MM får inte slängas i grovsoprummet endast saker som får plats i kärlen  /  Vänligen  Styrelsen