Inför föreningsstämman

Tiden går fort och snart är det återigen dags för föreningsstämma. Vi vill påminna om att medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla denna motion till styrelsen senast den 1 februari.

Om du vill ha möjligheten att påverka ditt boende är det en bra idé att gå med i styrelsen. Är du intresserad av att sitta i styrelsen, eller vet du någon i föreningen som du tycker är lämpad och som du vill nominera? Hör då av dig till valberedningen på valberedningen@brfprastgard.se.