Inventering av vindsförråd

Då flera ärenden kommit in till styrelsen angående vindsförråden genomför styrelsen en inventering av de förråd som finns och vilka de tillhör. Detta dels för att slå fast om det finns några ”kvarglömda” förråd från tidigare boende och dels för att se om det finns utrymme att tilldela förråd till boende som idag inte har tillgång till något förråd. Styrelsen behöver därför veta vilket vindsförråd Ni har. Skicka in uppgifterna via mail till prastgardsgrand@hotmail.com eller genom att använda formuläret för kontakt på hemsidan. Var vänlig ange samtliga förråd du har tillgång till. Det är även viktigt att Ni som inte har tillgång till ett vindsförråd meddelar oss om detta!
 
Då märkningen av flera förråd har försvunnit är det även viktigt att ni ser till att ser till att märka ert förråd så att det går att urskilja vilket som är Ert.
 
För Er som ännu inte inkommit med dessa uppgifter ber vi Er göra detta omgående. Om Ni inte inkommit med nedanstående uppgifter till 20 mars kommer ett nytt lås som styrelsen förvaltar sättas upp på vindsförrådet under 3 månader innan förrådet kommer att tömmas.