Semestertider!

Nu är det sommar och styrelsen arbeter med de pågående ärendena som vanligt. Men vi kommer inte att ha några styrelsemöten under sommaren. Vi kommer alltså inte att påbörja några nya ärenden, eller ta några nya strörrebeslut  förrän i augusti.
Har ni frågor om något kontakta oss endast via mejl.
Vänliga sommarhälsningar./
Styrelsen