Styrelsen håller öppet hus

Den 21 September kl 19.00-20.00 håller styrelsen öppet hus i styrelserummet (samma hus som tvättstugan). De boende är välkomna förbi med frågor och funderingar.