Våra nya hissar

Nu börjar våra moderniserade hissar bli helt färdigställda. Som det kan vara vid större entreprenader som denna, kan det till en början finnas vissa detaljer som brister. Uppmärksammar ni något som bör åtgärdas, informera då styrelsen så ser vi till att detta ordnas.
I och med moderniseringen så tar även entreprenören, ITK, över förvaltningen av våra hissar. Eventuella felanmälningar görs därför framöver direkt till ITK på telefonnummer 08-564 350 10. Numret står även i hissarna och anslagstavlorna i entréerna.