TRIVSELREGLER

Som boende hos har du både rättigheter och skyldigheter jämtemot föreningen och dina grannar som direkt påverkar boendet. Det handlar bland annat om att du och dina grannar måste visa sådan hänsyn till varandra att ni inte blir störda. Man måste alltid sköta sitt boende så att man "iakttar sundhet, ordning och gott skick" – det är lagens formulering. Som boende skall man också se till att övriga familjemedlemmar, gäster med flera följer de ordningsregler som finns.

Visa hänsyn

Att visa hänsyn för varandra är extra viktigt mellan kl 22.00-07.00. Undvik störningar genom att tänka på följande:

  • Anpassa volymen på din TV, dator eller stereo så att du inte stör kringboende.
  • Undvik att gå med hårda skor inomhus eller smälla i dörrar och dylikt, eftersom detta är ljud som lätt fortplantar sig i golv och väggar.
  • Borra eller spika inte i väggen under vardagar klockan 20.00-08.00, eller helger klockan 20.00-10.00.
  • Tappa inte upp badvatten, spola i kranar eller töm stora mängder vatten sent på kvällen eller på natten.
  • Undvik att använda hushållsmaskiner (dammsugare, tvätt- och diskmaskiner) under sena kvällar och nätter.
  • Tänk också på att det är lyhört i trapphusen. Spring, lek och smällande dörrar kan lätt bli störande. Du ansvarar även för att dina gäster inte stör grannarna.
  • Att ha fest är trevligt, men informera gärna dina grannar i god tid innan. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. En bra regel är att sänka ljudnivån ju senare det blir på kvällen.

Balkonger och uteplatser

En balkong eller uteplats ger möjlighet att njuta lite extra av vackra planteringar och blommor. Tänk på att blomlådor måste sitta på insidan av balkongräcket. Det är lätt att övervattna blommor vilket kan ge dina grannar under en obehaglig överraskning. Använd ordentliga fat eller ytterkrukor så undviker du enkelt problemet. Mattor eller sängkläder skakar du på gården. Av hänsyn till grannar och brandsäkerhet är det heller inte tillåtet att elda eller grilla på balkong eller i närheten av huset (5m). Elgrill är dock tillåten. Aska och fimpar från cigaretter och liknande får inte heller kastas ned från balkongerna.

Markiser och vindskydd får uppsättas endast om de beträffande färg, form och fastsättning godkänts av styrelsen. Inte heller utomhusantenn eller parabol får uppsättas utan styrelsens tillstånd.

Husdjur

Har du husdjur som vistas utanför lägenheten finns det några saker du behöver tänka på för trivsel och säkerhet. Inga husdjur får vara lösa i trapphusen och hundar ska vara kopplade utomhus. Du ansvarar även för att de inte förorenar i eller runt fastigheterna (särskilt viktigt vid barnens lekplatser), använd alltid avföringspåse. Av hygienskäl är det inte tillåtet att mata fåglar från balkong, fönsterbrädor eller på marken. Maten drar lätt till sig skadedjur som möss och råttor.

Regler i tvättstugan

Tvättstugan har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvar för! Det betyder att du själv städar upp i tvättstugan efter att du använt den. Du ska alltså lämna tvättstugan ren och fräsch, så som du själv vill möta den. Städmaterial finns i tvättstugan. Se övriga tvättregler i tvättstugan.

Gemensamma ytor

Gården är en träffpunkt för alla i området och ofta även en lekplats för barn. Därför ska gårdarna hållas bilfria. Parkering på gården är endast tillåten för kortare i- och urlastningar. Självklart ska alla se till att vara rädda om planteringar och annan gemensam utrustning, och använda papperskorgarna som finns på gården. Bollspel är inte tillåtet på gården. Ser du något som är trasigt, kontakta styrelsen eller WIAB.

Rökning förbjuden

Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen i fastigheten såsom hissar, tvättstugor, vindar, loftgångar och trapphus. Visa hänsyn gentemot dina grannar och djur genom att inte slänga fimpar på marken.

Förvaring av personlig egendom

Av brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att förvara föremål så som möbler, pulkor, cyklar eller barnvagnar i entré, trapphus, loftgångar eller vindsvåningar. Tänk på att detta är våra utrymningsvägar! För att minska brandrisken och underlätta framkomligheten vid utrymning och sjuktransport måste personlig egendom förvaras på anvisad plats.

Vindsförråd

I det vindsförrådet som hör till lägenheten kan du förvara möbler, kläder m.m. Använd gärna plastlådor med förslutna lock, så slipper du lägga saker direkt på golvet och riskera fuktskador. Förvara inte värdesaker i ditt förråd och håll det låst även om du inte använder det. Du får inte förvara något som är brandfarligt eller på annat sätt kan förorsaka olägenhet eller skada på vinden. Var uppmärksam på att lås och dörrar fungerar för att undvika objudna gäster. Är något trasigt, kontakta omgående styrelsen eller fastighetsförvaltaren.

Cykel- och barnvagnsrum.

Barnvagnar och handikapphjälpmedel förvaras i något av barnvagnsrummen. De ska inte bara kastas in i dessa utrymmen utan ställas i ordning så att nästa som ska hämta något därifrån inte ska behöva riva upp hela utrymmet för att komma åt sina saker.

Cyklar skall ställas i cykelrummen och får inte förvaras i förrådsgångar, loftgångar, i entréerna eller andra platser i fastigheten.

Sophantering och källsortering

Föreningen BRF Prästgårdsgränd 8-18 tillhandahåller ett miljörum för källsortering och matavfall som ligger i port 18. Ett komplement till sposugen som finns i trapphusen och är till för hushållssopor. Släng inga pizzakartonger eller liknande föremål i sopsuget då dessa fastnar.

Läs mer om föreningens miljörum.