Angående SMS-gruppen och GDPR

Den nya dataskyddsreformen (GDPR) ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) och är framarbetad för att öka rättigheterna för er som registrerade. I stora drag ökar detta kravet på oss att sköta era personuppgifter och ni får ett utökat skydd. Därför vill vi informera er om att GDPR innebär att ni som registrerade i SMS-gruppen har rätten att bland annat bli glömd (att vi tar bort er ur denna sms-lista vid önskemål). Vill ni veta mer om vilka rättigheter ni har som registrerade så finner ni en hel del matnyttig information på denna länk: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/.