UTHYRNING I ANDRA HAND

Ansökan om andrahandsupplåtelse

I dagligt tal säger man att man hyr ut en bostadsrätt i andra hand, men samma regler gäller även om bostadsrättsägaren lånar ut lägenheten. Därför används formellt sett begreppet upplåtelse. En andrahandsupplåtelse blir det så snart du som bostadsrättsägare har lämnat över lägenheten till någon annan person under en viss tid utan att själv vistas där. Det spelar då ingen roll om det är en nära släkting eller någon annan som bor i lägenheten och inte heller om du tar ut någon hyra eller inte.
Om en medlem önskar hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs det ett tillstånd från styrelsen. Ansökan skall ske skriftligen. Det skall anges hur lång tid bostaden ska hyras ut, skälet till att medlemmen vill hyra ut lägenheten i andra hand och vem som kommer att bo i lägenheten under tiden. Om en ny andrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period som tillstånd redan beviljats för. Ansökningsblanketten skickas ifylld till:

Brf Prästgårdsgränd 8-18
Prästgårdsgränd 10
125 44 Älvsjö

Utgångspunkten är att styrelsen ska ge tillstånd om bostadsrättsägaren som önskar hyra ut i andra hand har så kallade beaktansvärda (giltiga) skäl. Vad som kan vara ett beaktansvärt skäl är något man får bedöma i varje enskilt fall, men kan t.ex. vara att bostadsrättsägaren vill prova på ett sammanboende eller ska studera/arbeta på annan ort under en tid. Normalt beviljas en andrahandsuthyrning för högst ett år, önskas en längre uthyrningsperiod måste en ny ansökan skickas in innan den beviljade tidsperioden löpt ut. Om styrelsen inte godkänner andrahandsuthyrning kan bostadsrättsägaren få frågan prövad i hyresnämnden. Hyresnämnden kommer då att lyssna till parternas argument och fälla ett avgörande. I de fall hyresnämnden går emot styrelsens beslut och beviljar medlemmen tillstånd till uthyrning i andra hand lämnas alltid ett tidsbegränsat beslut.

Ansvar för lägenheten

Även när lägenheten är uthyrd i andra hand är det alltid du som bostadsrättsägare som är ansvarig gentemot föreningen för alla dina förpliktelser, exempelvis att månadsavgiften betalas i rätt tid, att grannarna inte utsätts för störningar och att vårdnadsplikten gentemot bostadsrättsföreningen upprätthålls. Vårdnadsplikten innebär att man känner ansvar för och vårdar lägenheten och de allmänna utrymmen man använder i fastigheten. Det är därför viktigt att kontrollera den som ska bo i andra hand i lägenheten noga. Man kan begära referenser, kontrollera med kronofogden om det finns några aktuella ärenden och begära att få en aktuell inkomstuppgift.

Föreningen har inga juridiska krav i relation till andrahandshyresgästen. Om något händer kan föreningen skicka en anmodan om rättelse eller krav till bostadsrättsägaren. Det är då bostadsrättsägarens ansvar att säkerställa att problemet upphör. Det är dock viktigt att styrelsen har kontaktuppgifter till andrahandshyresgästen. I det dagliga arbetet i föreningen kan det finnas tillfällen när styrelsen behöver prata med andrahandshyresgästen eller komma in i lägenheten för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. Vid en andrahandsuthyrning måste därför bostadsrättsägaren förse styrelsen med namn och övriga kontaktuppgifter innan andrahandshyresgästen flyttar in i lägenheten. Är bostadsrättsägaren inte nåbar under perioden som lägenheten är uthyrd i andra hand, till exempel om han/hon befinner sig utomlands, krävs att bostadsrättsägaren utser en kontaktperson med fullmakt, alltså en person som styrelsen kan kontakta om något händer och som har rätt att agera i medlemmens ställe.

Försäkring

Lägenheten är bostadsrättsägarens egendom. Tänk på att ha kvar din bostadsrättstilläggsförsäkring och hemförsäkring som skydd om något skulle hända i lägenheten. Har du kvar möbler i lägenheten är det extra viktigt med en hemförsäkring som skyddar vid skador. Också andrahandshyresgästen bör ha en hemförsäkring för sina saker och för att kunna ersätta dig för eventuella skador. Tala med era försäkringsbolag om vilket skydd ni har och behöver..

Hyresavtal

Innan ansökan godkänns skall ett skriftligt hyresavtal upprättas mellan bostadsrättsägaren och andrahandshyresgästen. Detta sker för din egen trygghets skull då muntliga avtal kan innebära att ni inte har samma tolkning av er överenskommelse, vilket kan leda till onödiga tvister. Det finns en del lagar som styr villkoren i kontraktet, därför kan det vara bra att använda ett hyresavtal som är upprättat av någon annan som kan regelverket. Hyr du ut möblerat är det en god idé att göra en förteckning över möbler och inventarier. Gör också en gemensam genomgång av lägenhetens skick med andrahandshyresgästen innan uthyrningen och vid avflyttningen. Har några skador uppstått däremellan ska du kräva ersättning av den du hyrt ut lägenheten till.
En kopia på upprättat hyresavtal ska bifogas din ansökan om andrahandsuthyrning för godkännande och underskrift av styrelsen.

Avgift för andrahandsuthyrning

Vid en andrahandsupplåtelse tar föreningen ut en avgift om 10% av gällande prisbasbelopp per år. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Otillåten andrahandsuthyrning

Uthyrning utan styrelsens tillstånd eller tillstånd från hyresnämnden kan få stora konsekvenser för bostadsrättsägaren. Detta kan resultera i att rätten till lägenheten förverkas, alltså att medlemmen helt enkelt blir uppsagd. Detsamma gäller om tillståndet grundats på oriktiga uppgifter.