PARKERING

Besöksparkering

På prästgårdsgränd gäller parkeringsförbud då gatan är för smal om räddningstjänsten måste fram. Det är också förbjudet att parkera på gården. Kortare i- och urlastning på gården är dock tillåten.

Parkeringsövervakningen av gården ansvarar Aimo Park för. Vid behov av längre stopp, t.ex. vid flytt, tillhandahåller föreningen P-tillstånd. För lån av P-tillstånd kontakta styrelsen via mejl, minst 2 dagar i förväg. Önskas kontakt med Aimo Park nås de på telefon 0771-969000

Möjlighet till parkering finns i parkeringsfickorna längs med Götalandsvägen, två timmar med p-skiva vardagar 9-19. På Solberga Ängsväg finns ett fåtal platser med fyra timmar tillåten parkering. På Solberga Hagväg finns en betalparkering bakom apoteket.

Boendeparkering

Föreningen äger inga egna parkeringsplatser att tillhandahålla medlemar. I närområdet finns det fyra stycken garage och ytparkeringar som ägs av Stockholm Parkering där möjlighet finns till att hyra en boendeparkering.

  • Prästgårdshagen, Götalandsvägen 228 (garage)
  • Perrongen garage, Perronggatan 4 (garage)
  • Älvsjö Servicehus, Armborstvägen 4-8 (ytparkering)
  • Hillebarden, Segervägen 201 (ytparkering)
För kontakt med Stockholm parkering:

Tel: 08-772 96 00
E-post: kundservice@stockholmparkering.se
Hemsida: www.stockholmparkering.se


Även Aimo Park erbjuder möjlighet att hyra parkering i garaget på Solberga Hagväg.
  • Älvsjö P-hus, Solberga Hagväg 2 (garage)
För kontakt med Aimo Park:
Tel: 0771-96 90 00
Hemsida: www.aimopark.se