ATT BO I VÅR FÖRENING

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där medlemmarna tillsammans äger mark och byggnader. Du äger rätten att bo i lägenheten och förvaltar fastigheten tillsammans med övriga medlemmar. Du kan när som helst sälja din lägenhet.
Äganderätten kan även ärvas eller överlåtas.
Förenings syfte är att solidariskt dela på kostnader för fastighetens drift. Som medlem i föreningen är du också delansvarig.