Arbete med värmen

Tidigare år har vi haft stora problem med värmen i fastigheten under vinterhalvåret, och även i år har det inte fungerat som det ska då det börjat bli kallt på kvällar och nätter. WIAB jobbar för fullt för att komma tillrätta med problemet och har de senaste dagarna öppnat upp värmesystemet på fullt för att säkerställa att vi får cirkulation i hela fastigheten. När detta är säkerställt kommar man att gå vidare med att se till att regleringen av värmen fungerar som den ska och värmen kommer då att återgå till normala nivåer.