Dags för takrenovering

Som styrelsen tidigare informerat har vi beslutat att renovera taken på samtliga hus i bostadföreningen. Nu har styrelsen upphandlat Tello Service Partner AB för att utföra takrenoveringsarbetet som kommer påbörjas redan under nästa vecka (v.8). Styrelsen ser positivt till att arbetet kan påbörjas så tidigt på året då takrenoveringar alltid är väderberoende. Med den tidsplan vi har idag räknar vi med att arbetet är klart under augusti men arbetet är som tidigare nämnt väderberoende.

Läs mer om takrenovering i det senaste nyhetsbrevet