Fågelbon på våra tak

På medlemsmötet efter årsstämman kom det till styrelsen kännedom om fågelbon på våra tak. Anticimex har varit och tagit bort de bon som fanns på taken. Så det är nu åtgärdat, men det betyder inte att det kan byggas nya bon. Kontakta styrelsen via mejl om ni märker att det byggts nya.