Föreningstämman uppskjuten!

På grund av att handlingarna för årsstämman inte hinner bli klara i tid till det planerade datumet 23/4 måste tyvärr årets stämma flyttas! Nytt datum kommer att aviseras inom kort och föreningens medlemmar kommer att få en skriftlig kallalse i brevlådan.