Flygblad om insamling för samköp av inglasning

Det har tillsammans med reklamen delats ut ett flygblad från Nordiska Profilsystem som påstår sig göra en insamling för samköp av inglasning. Vi vill uppmärsamma de boende som har fått bladet i brevlådan att föreningen inte har några affärer eller sammarbeten med detta företag! Föreningen har ett gällande sammarbete med företaget Lumon för inglasning, och vi vill påminna om att det endast är Lumon som har föreningens godkännande att utföra en installation av inglasning i fastigheten.