Grovsoprum stängt för renovering.

Grovsoprummet är stängt p.g.a renovering. Vi kommer att behöva bygga om grovsoprummet för att vissa boende missköter det. Vi vill med ombyggnaden göra det enklare att förstå vad man får och inte får slänga i grovsoprummet. P.g.a misskötsel kostar grovsoprummet föreningen för mycket  pengar då hämtningarna är dyra.