Gruppanslutning för Bredband och TV

Med förra nyhetsbrevet gick styrelsen ut med en förfrågan och enkätundersökning för att se om det fanns ett intresse av att förenignen skulle teckna ett kollektivt avtal för bredband och TV. Återkopplingen på detta har istort sätt uteslutande varit positivt, varför styrelsen valt att gå vidare och tecknat ett 5-årigt avtal med Telia. Avtalet innebär att samtliga lägenheter från och med 1 oktober får tillgång till bredband med hastigheten 700/700 Mbit och digital-TV med kanalpaketet lagom.

Kostnaden kommer att läggas direkt på avgiften och hyran från och med att tjänsten träder i kraft 1 oktober. Hyresgäster har dock rätten att tacka nej till tjänsten genom att svara på blanketten som skickats ut. 

Trådlös router och HD-förberedd digitalbox ingår i månadskostnaden med garantitid under hela avtalstiden, dvs 5 år. Utrustnignen tillhör dock föreningen och lägenheten vilket betyder att vid en eventuell flytt så får utrustningen inte tas med utan lämnas kvar till nästa läegenhetsinnehavare. Utan extra kostnad ingår även TV för flera rum, upp till 3 TV apparater extra per lägenhet. Dock så behöver man själv införskaffa extra digital boxar till dessa TV-apparater. Det finns också möjlighet att utöka det de kollektiva tjänsterna med individuella avtal, om man t.ex. önskar utöka TV paketet med fler kanaler eller önskar IP-telefoni. Utöver detta så ingår dessutom flertalet mervärdestjänster så som playkanaler, filmbutik och Play+ (dvs tillgång till TV i mobila enheter så som mobil och surfplatta).

I och med att vi tecknar detta gruppavtal ges Telia exklusiv rätt till nätet, varför öppen fiber försvinner. Detta innebär att det inte längtre kommer att gå att teckna avtal med andra tjänsteleverantörer. Styrelsen uppmanar därför att våra medlemmar avslutar sina nuvarande abbonemang för TV och Bredband till 1 oktober för att undvika dubbla kostnader.