Höjning av medlemsavgift f.r.o.m. 1:a April

Från 1:a April höjs avgiften med 5%. Detta beslutades när budget för 2014 lades. Mer detaljerad information om detta kommer presenteras på stämman den 23 April.