Injustering av värmen

Som styrelsen tidigare informerat om så har företaget QSEC fått i uppdrag att göra en injustering av fastighetens värmesystem för att uppnå ett bättre innomhusklimat. Arbetet kommer att påbörjas i port 18 måndag 12 februari och sedan fortsätta med en port om dagen i ordningen 14, 12 10 och 8. Arbetet kommer att ske någon gång under dagen, mellan kl. 8.00 - 16.00.
För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att QSEC får tillträde till samtliga lägenheter. Om ni inte har möjlighet att vara hemma, ber vi er att lämna in er nyckel till QSECs personal som står i det för dagen berörda trapphuset mellan kl 07.45-08.00. Nyckeln återlämnas sedan i ert brevinkast efter utfört arbete. Obs: Märk nyckeln med efternamn och lghnr!
För att QSEC ska kunna komma åt att genomföra arbetet ber vi er att plocka bort möbler och dylikt framför samtliga element och hålla ev. extralås olåsta! QSEC kommer sedan tillbaka till samtliga lägenheter vid senare datum för att mäta elementen och kontrollera dess funktion.