Inventering av nyckelbrickor

Som tidigare nämnts i nyhetsbrev och anslag i portar så pågår just nu en inventering av alla nyckelbrickor som fortfarande används av boenden i föreningen. Dessutom tar vi bort behörigheten till grovsoprummet på alla gamla brickor, och delar istället ut en ny röd bricka till samtliga hushåll för tillgång till grovsoprummet. Detta gör vi för att alldeles för många brickor är på vift.

Sista chansen att hämta ut sin nya bricka till grovsoprummet innan behörigheterna på de gamla brickorna stryks är den 8/6 och 15/6 kl 20.00 i styrelserummet. Ni får endast ut den nya bricka om ni samtidigt tar med er samtliga övriga brickor ni har så att dessa kan inventeras.

OBS! Tänk på att samtliga brickor behöver inventeras, även de som t.ex. hemtjänsten använder. Kan ni inte någon av dessa dagar så hör av er snarast till styrelsen.

Trevlig sommar!