Invigning av vårt nya miljörum

Renoveringen av vårt nya miljörum är nu i slutfasen och kommer snart stå redo för alla medlemmars förfogande. För att få tillgång till miljörummet krävs det att ni närvarar på ett Öppet hus med en genomgång av regler för miljörumet. I samband med detta behöver varje hushåll signera att ni tagit del av informationen samt att ni ansvarar för att alla medlemar i ert hushåll hjälps åt för att reglerna följs och att vi håller fint efter oss i våra gemensamma utrymmen. Godkänner ni reglerna kommer vi aktivera era rödabrickor - så ta med dem till öppet hus så ni kan börja källsortera så snart som möjligt.

Styrelsen bjuder in till två öppet hus med drop-in:
Torsdag den 11:e juni kl. 19.00-20.00
Lördag den 13:e juni kl. 10.00-12.00