Parkeringsövervakning

Parkeringsförbud råder på gården, men kortare stopp för i- och urlastning är dock tillåten. Från och med 8 juni kommer Q-park att ansvara för parkeingsövervakningen. Vid behov av längre stopp, t.ex. vi flytt, tillhandahåller föreningen P-tillstånd. För lån av P-tillstånd kontakta styrelsen via mejl, minst 2 dagar i förväg. Önskas kontakt med Q-park nås de på telefon 0771-969000.