Portarna åter låsta

Portarna är låsta och bricksystemet är nu åter i funktion.