Upprustning av lekplatser

Just nu pågår det arbete med att rusta upp lekplatserna på gården. Bland annat ska sanden bytas ut, lekutrustning och leksarg renoveras och bänkarna slipas och lackeras. Arbetet innebär tyvärr att lekplatserna under tiden arbetet pågår stängs av och att framkomligheten på gården kan begränsas. Vi ber er att ha överseende med detta då det trots allt är något som görs för att förbättra utemiljön och öka säkerheten på lekplatserna.