Valberedningen

Valberedningen har nu kommit igång med sitt arbete inför årets stämma. Önskar ni komma i kontakt med valberedningen nås de på mejl: valberedningen@brfprastgard.se