MILJÖRUM

Föreningen BRF Prästgårdsgränd 8-18 tillhandahåller ett miljörum för källsortering och matavfall som ligger i port 18. Ett komplement till sposugen som finns i trapphusen och är till för hushållssopor. I vårt miljörum är väggarna indelade i olika färger för att göra det lättare för dig att göra rätt när det kommer till att källsortera. Följ anvisningarna som finns i miljörummt, om du är osäker så kan du alltid dubbelkolla FTIs sorteringsguide. Det är ett gemensamt arbete att se till att reglerna i miljörummet följs och att vi håller fint efter oss i våra gemensamma utrymmen.

Om du saknar tillgång till miljörummet, kontakta styrelsen@brfprastgard.se så kan vi boka in en genomgång samt se till att er röda nyckelbricka blir aktiverad.

Regler

 1. Miljörummet är endast avsett för boende i BRF Prästgårdsgränd 8-18. Under inga omständigheter får boende ge tillträde till utomstående att lämna avfall i soprummet.  
 2. Alla sopor skall läggas i respektive kärl och inget får ställas på golv eller utanför miljörummet. Är kärlen fulla får man ta med soporna hem igen och vänta till nästa tömning.  
 3. Större kartonger skall skäras ner i mindre bitar.
 4. Byggavfall, större mängder sopor t.ex. vid in/utflyttning, renovering etc. och sopor som inte får plats i kärlen (ex. soffa, säng) skall lämnas vid någon av kommunens miljöstationer.  
 5. Inget farligt avfall får slängas i miljörummet. Detta skall lämnas in i en av kommunens miljöstationer tex Högdalen eller Östberga.
 6. Överbliven medicin ska lämnas in hos Apoteken och får inte slängas i vare sig miljörum eller hushållsavfall.  
 7. Källsortering ska ske enligt Förpacknings & Tidnings insamlingens (FTI) riktlinjer. (Följ därför anvisningar som finns i miljörummet)
 8. Matavfall sortering ska ske enligt Stockholm vatten och avfalls riktlinjer. (Följ därför anvisningar som finns i miljörummet)
 9. Vid borttappad nyckel ska du som medlem anmäla detta till styrelsen och en ny nyckelbricka fås mot en kostnad på 200kr.
Om du som medlem eller någon i ditt hushåll bryter mot någon av dessa regler så kommer er nyckeltagg att spärras, med en återaktiveringskostnad på 1000kr.  

Vad får jag kast i miljörummet?

PLASTFÖRPACKNINGAR

Plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie, innerpåsar till exempel i müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt), chipspåsar, frigolit.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR

Pasta- och flingpaket, dryckeskartonger, sockerpåsar, säckar, pappersbärkassar, wellpapplådor.

TIDNINGAR/RETURPAPPER

Dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, skrivarpapper, ritpapper och pocketböcker.

METALLFÖRPACKNINGAR

Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, målarburkar - tömda och torra.

ELAVFALL

I miljörummet finns det möjlighet att sortera mindre elavfall i den röda delen. Här finns det sortering för batteri, glödlampor och sen ett lite kärl för mindre elavfall.

MATAVFALL

I miljörummets bruna del kan du kasta ditt matavfall. Matavfall kan vara: Skal och rester av grönsaker och frukt, Rester av kött, fisk och skaldjur, Pasta, ris, Rester av bröd, äggskal, Teblad, kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som mindre mängd ofärgat hushållspapper.  Läs mer om matavfall.

GROVAVFALL

Grovavfall kan vara: Mindre möbler, Trälådor, Leksaker, Porslin/keramik, Dricksglas, Blomkrukor, Planglas, Textilier, Böcker & pärmar. Tänk på att om det inte får plats i kärlet så får det inte plats i miljörummet. Läs mer om grovavfall.

 

GLASFÖRPACKNINGAR

Flaskor och burkar. Färgade och ofärgade glasförpackningar sorteras var för sig.
Skruvkorkar av metall ska inte sitta kvar på flaskorna, men ringen som är kvar efter korken kan dock sitta kvar. Flaskhalsarna avskiljs, och metallringarna återvinns separat.

Sortera inte som glasförpackning

 • Returflaskor - Lämnas mot pant i butiker
 • Dricks- och fönsterglas samt speglar - Lämnas på bemannad återvinningscentral
 • Porslin, keramik och andra produkter som inte är förpackningar - Slängs som grovsopor
 • Glödlampor - Lämnas som elavfall.

OFÄRGAT GLAS

FÄRGAT GLAS


Vid större avfall, och farligt avfall:

Ifall du behöver slänga större avfall eller farligt avfall som inte får plats i föreningenssoprum är de närmsta återvinningscentralerna vid

 • Östberga, Bussens väg, 2, 122 43 Enskede, Sweden
 • Hödalen,  Kvicksundsvägen 14 A, 124 59 Bandhagen


För läkemedel och annat medicinskt avfall
Läkemedel, mediciner och kanyler lämnas kostnadsfritt på alla apotek.